ภาษาไทย
Ultra Charge

ความเร็วและกำลังเพิ่มขึ้นในระยะเวลาหนึ่ง จะได้รับพลังสะสมจำนวนมากโดยอัตโนมัติทุกวินาที